Coaching

Er is kort aandacht voor het probleem, deze mag er zijn. Daarna leggen we de aandacht op de oplossing.

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende, effectieve en praktische behandelvorm. Op een laagdrempelige wijze gaan we oplossingsgericht aan het werk. Omdat ieder kind uniek is, zet ik verschillende methodes en technieken in om aan te sluiten bij het kind.

Jouw kind staat centraal in dit traject. Hij of zij weet vaak zelf het beste wat er aan de hand is. Ook weet je kind bewust of onbewust wat voor hem of haar de oplossing is. Ik help kinderen zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor het probleem. Zowel coachings- (gerichte opdrachten) en therapeutische aspecten worden hierbij ingezet.

Kindercoaching is geschikt voor kinderen tussen de zeven en vijftien jaar.

Coaching kan ingezet worden bij:

 • Moeite met sociale vaardigheden, zoals;
  gevoelig zijn voor prikkels;
  vaak boos, gefrustreerd, verdrietig of angstig zijn;
  veel alleen spelen of werken;
  moeilijk contact maken;
  het lastig vinden om gevoelens te uiten;
  moeilijk rekening kunnen houden met anderen;
  wiebelig zijn en/of moeilijk op hun beurt kunnen wachten.
 • Faalangstige klachten, zoals;
  bang zijn om fouten te maken;
  snel tegen dingen opzien:
  nieuwe ervaringen uit de weg gaan;
  snel opgeven
 • Moeite met executieve vaardigheden, zoals;
  reactie-inhibitie;
  werkgeheugen;
  emotieregulatie;
  volgehouden aandacht;
  taakinitiatie;
  planning/prioritering;
  organisatie;
  timemanagement;
  doelgericht gedrag;
  flexibiliteit;
  metacognitie.

Ouder contact/samenwerking betrokkenen

Een goede afstemming tussen ouders, therapeut en eventueel andere betrokken professionals (leerkracht, begeleider etc.) is van belang voor het verloop van de behandeling. Daarom vinden er regelmatig gesprekken plaats waarin de voortgang en evaluaties worden besproken. De therapeut vertaalt thematiek die het kind in de praktijk heeft laten zien en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun kind. Ook kan zij aangeven welke behoeften er zijn vanuit het kind. Als ouder kent u uw kind het beste, door samen te werken kunnen veranderingen in de praktijk voortgezet worden in het dagelijks leven.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de specifieke hulpvraag. Soms zijn kinderen met een aantal sessies al goed op weg geholpen en voor anderen is meer tijd nodig. Tijdens de tussentijdse gesprekken zullen we onderling afstemmen over de voortgang.

Samengevat

Kindercoaching is een kortdurende, effectieve en praktische behandelvorm. Op een laagdrempelige wijze gaan we oplossingsgericht aan het werk. Omdat ieder kind uniek is, zet ik verschillende methodes en technieken in om aan te sluiten bij het kind.

Neem nu vrijblijvend contact op om te kijken of coaching de juiste oplossing is.