Speltherapie

Kinderen kunnen hun emoties nog niet verwerken zoals volwassenen dat doen. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het nog moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Zij hebben er vaak ook nog niet de woorden voor. Spelen is de taal van kinderen. Zonder erover te praten, kan een kind in spel laten zien wat hem of haar bezighoudt.

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Het spelen wordt in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut. In speltherapie kan een kind binnen de veilige omgeving van de spelkamer met allerlei vormen van gedrag experimenteren. Er is ruimte om emoties te uiten en af te reageren: gevoelens van angst, verdriet of woede. Het kind kan met steun van de speltherapeut nieuwe ervaringen opdoen, problemen oplossen, ingrijpende gebeurtenissen verwerken en zelfvertrouwen opbouwen.

De spelkamer is speciaal ingericht om het kind zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven om te spelen en zo te vertellen wat hem bezighoudt. Kinderen kiezen grotendeels zelf waarmee ze willen spelen en of ze samen willen spelen of alleen. In de spelkamer is allerlei speelgoed en expressiemateriaal aanwezig, zoals: een zandtafel; Playmobil; verkleedspullen; poppen; een winkeltje; dieren; voertuigen; teken- en knutselmateriaal; gezelschapsspellen etc.

Speltherapie is geschikt voor kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar.

Speltherapie kan worden ingezet bij:

 • Emotionele problemen, zoals:
  vaak boos zijn;
  snel ruzie maken;
  druk of teruggetrokken gedrag;
  snel of veel huilen;
  onzekerheid;
  een negatief zelfbeeld.
 • Sociale problemen, zoals:
  moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes en/of volwassenen;
  geen vriendschappen hebben, maar dit wel graag willen;
  pesten of gepest worden.
 • Meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen zoals:
  het verlies van een dierbare;
  echtscheiding van ouders;
  een ongeluk;
  een ziekenhuisopname;
  mishandeling;
  misbruik of een ander trauma.
 • Lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld:
  slecht slapen;
  onverklaarbare hoofd- of buikpijn;
  een terugval in zindelijkheid;
  concentratieproblemen.
 • Ook kunnen kinderen moeite hebben met het accepteren van de eigen situatie, zoals:
  een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte van zichzelf of een gezinslid;
  een verandering in de gezinssituatie;
  adoptie;
  een uithuisplaatsing.

Ouder contact/samenwerking betrokkenen

Een goede afstemming tussen ouders, therapeut en eventueel andere betrokken professionals (leerkracht, begeleider etc.) is van belang voor het verloop van de behandeling. Daarom vinden er regelmatig gesprekken plaats waarin de voortgang en evaluaties worden besproken. De therapeut vertaalt thematiek die het kind in de praktijk heeft laten zien en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun kind. Ook kan zij aangeven welke behoeften er zijn vanuit het kind. Als ouder kent u uw kind het beste, door samen te werken kunnen veranderingen in de praktijk voortgezet worden in het dagelijks leven.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de specifieke hulpvraag. Soms zijn kinderen met een aantal sessies al goed op weg geholpen en voor anderen is meer tijd nodig. Tijdens de tussentijdse gesprekken zullen we onderling afstemmen over de voortgang.

Samengevat

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Het spelen wordt in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut.

Neem nu vrijblijvend contact op om te kijken of speltherapie de juiste oplossing is.