Rots en Water

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). Deze wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek is een van oorsprong Nederlands product dat opgezet is door Freerk Ykema. Deze bevlogen man heeft er voor gezorgd dat het programma ondertussen wereldwijd is opgezet. Voor meer info verwijs ik je naar de officiële site www.rotsenwater.nl

De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Jouw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water.

In deze snelle maatschappij moet een kind grenzen leren stellen om zo voor zijn/haar eigen veiligheid te kunnen zorgen. Daarnaast moet het kind vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Ook is het belangrijk dat het kind zich bewust is van zijn/haar eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat zijn/haar eigen weg is (Rots) in verbondenheid met anderen (Water). Een kind dat zich veilig voelt zal contact zoeken met anderen om samen te spelen, samen te zijn en het mooiste wat hij/zij in zich heeft te laten zien.

Rots en Water training is bedoeld voor kinderen die:

 • Steviger in hun schoenen willen staan
 • Willen leren beter voor zichzelf op te komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen
 • Het lastig vinden om voor zichzelf op te komen
 • Onzeker zijn, geplaagd of gepest worden
 • Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden
Water welke soepel om vaste rotsen beweegt

Tijdens 8 sessie durende training leert het kind:

 • Bewuste keuzes maken
 • Zijn/haar grenzen aan te geven
 • Andermans grenzen te accepteren/respecteren
 • Samen te werken
 • Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen om stevig in zijn/haar schoenen te staan
 • De focus en aandacht bij zichzelf te houden
 • Leren omgaan met conflicten

Samengevat

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen).

Neem nu vrijblijvend contact op om te kijken of Rots en Water de juiste oplossing is.