Stefanie Goorhuis

Pedagoog, master speltherapeut en kindercoach.

Ik ben Stefanie Goorhuis (1983), oprichtster van Speltherapie & Coaching Lansingerland en woon met mijn gezin in Bleiswijk.

Na tien jaar met veel plezier werkzaam te zijn geweest als leerkracht in het basisonderwijs ben ik gestart met de oprichting van de praktijk.

De stap om aan de slag te gaan als kindertherapeut was voor mij een logisch vervolg. Het mooiste aan mijn tijd in het onderwijs vond ik namelijk de individuele gesprekken met het kind. Zat een kind even niet lekker in zijn vel, dan vond ik het een uitdaging om er samen achter te komen wat er scheelde.

Wat waren deze momenten waardevol, voor mij en de kinderen. Door de ervaring op school ontdekte ik dat kinderen heel goed kunnen aangeven waar hun behoefte ligt, niet alleen in gesprekken, maar ook in hun spel. Ook is mijn ervaring dat er thuis of op school simpelweg niet altijd ruimte is om met deze behoefte aan de slag te gaan. Daarom bied ik deze ruimte en tijd.

Voor de oprichting van de praktijk heb ik een opleiding gevolgd tot kindercoach. Ook ben ik gecertificeerd Rots en Water-trainer. Daarnaast ben ik gediplomeerd Master speltherapeut, opgeleid door de Christelijke Hogeschool van Ede. Eveneens volg ik verschillende trainingen om mij te kunnen blijven ontwikkelen.

Kwaliteitswaarborg

Privacy en verantwoordelijkheid

‘Speltherapie & Coaching Lansingerland’ is aangesloten bij:
de NVVS, de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten,
de FVB, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en
Het Register Vaktherapie.

Opleiding, bijscholing en intervisie zijn minimale vereisten die deze beroepsvereniging stelt aan haar leden om de kwaliteit te waarborgen.
Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Ik werk met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. De tekst hieronder geeft in grote lijnen weer wat de meldcode inhoudt.

‘Speltherapie & Coaching Lansingerland’ heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

Missie

Mijn missie is om samen met het kind en de ouder te zoeken naar datgene wat werkt.

Opvoeden is een prachtige en waardevolle taak die je als ouder krijgt. Samen zoeken we naar waar jullie kracht zit die het kind nodig heeft om stevig in het leven te kunnen staan.